Praktisch fietsexamen: verkeersregels en juist verkeersgedrag

Basisschoolleerlingen van groep 7 van alle Veldhovense basisscholen deden op 14, 15 en 20 mei mee aan het praktisch fietsexamen. Zij kregen van tevoren een theoretische toets over met name verkeersregels.

Veldhoven Samen Verkeersveilig (VSV) organiseerde het theoretische en praktische fietsexamen voor alle groepen 7 dit jaar weer in overleg met de gemeente Veldhoven. Alle basisscholen werkten hieraan mee.

Verkeersregels en verkeersgedrag

Belangrijkste reden om het fietsexamen te blijven organiseren is de veiligheid van kinderen in het verkeer. Kinderen die meedoen aan het fietsexamen leren de verkeersregels en hoe ze zich het beste in het verkeer kunnen gedragen. Met het praktisch examen kunnen zij ervaring opdoen en de theorie toepassen. Dit gebeurt via een vaste route die start vanaf het Meiveld bij het Citycentrum. Langs deze route stonden hulp(groot)ouders om te controleren of de leerlingen zich aan de regels hielden. De vele hulp(groot)ouders willen we hierbij nog een keer extra bedanken.

Bron: Veldhovens Weekblad

Vervolg Opfriscursus VSV

Op vrijdag, 9 november 2018, werd de jaarlijkse verkeers-opfriscursus door de Veldhovense stichting “Veldhoven Samen Verkeersveilig”, kortweg VSV, georganiseerd voor alle daarin geïnteresseerde bestuurders(sters) van 55 jaar en ouder. Er schreven hiervoor 45 mensen, voor ieder een dagdeel in.

Omdat die dag, vanzelfsprekend niet alles op verkeersgebied uitgebreid behandeld kon worden, werd besloten om begin 2019 nog twee theoretische sessies te houden, waarbij de belangrijkste verkeersvoorschriften en -bepalingen behandeld zouden worden.

Voor de beide bijeenkomsten, (22 februari en 15 maart), hadden zich 35 mensen opgegeven.

Deze cursussen werden gehouden in het gemeenschapshuis D’n Bond in Veldhoven en werd namens VSV gegeven door Anja Selsig, rijschoolhoudster en docent praktische en theoretische verkeerskennis.

Tijdens deze bijeenkomsten, kwam nagenoeg de gehele verkeerswetgeving aan de orde en dan natuurlijk met name datgene waar wij als bestuurders en weggebruikers zowat dagelijks mee te maken krijgen. Ook de verschillende borden, de rijbewijzen, verlichting en de voorrangsregelingen passeerden de revue, als ook het gebruik van de auto met en zonder aanhangwagen/caravan en de verschillende snelheden waarmee dan gereden mag worden.

Anja gaf op haar eigen begrijpelijke wijze uitleg en dat werd, gezien de reacties van de aanwezigen, bijzonder goed ontvangen. Ook was er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en opmerkingen en daar werd dan ook behoorlijk gebruik van gemaakt.

Na afloop vertrok iedereen weer wat verkeerswijzer en al dan niet voorzien van wat papieren informatie, naar huis.

Ook in 2019 organiseert VSV weer de jaarlijkse opfriscursus. De datum en de mogelijkheid tot inschrijving hiervoor, wordt nog bekend gemaakt.

Bestuur VSV.

Welke regels gelden voor speed-pedelecs en wat verandert er per 1 januari 2017?

Als u na 1 januari 2017 een nieuwe speed-pedelec koopt, krijgt deze automatisch een bromfietskenteken. Heeft u al een speed-pedelec met een snorfietskenteken? Dan zet de RDW dit om naar een bromfietskenteken.

Op 1 juli 2017 moeten alle speed-pedelecs een bromfietskentekenplaat hebben. Zodra u met een bromfietskentekenplaat rijdt, gelden de regels voor de bromfiets. U kunt dan wel kiezen of u een goedgekeurde bromfietshelm of speed-pedelec-helm draagt.

Wat is een speed-pedelec?

Een speed-pedelec (‘high speed e-bike’) is een tweewieler met elektrische trapondersteuning tot maximaal 45 kilometer per uur. Een speed-pedelec moet een kenteken hebben om op de openbare weg te mogen rijden. De bestuurder moet minimaal een AM rijbewijs hebben.

Speed-pedelec

Tot 1 januari 2017 snorfietskenteken

Tot 1 januari 2017 krijgen speed-pedelecs een snorfietskenteken. U mag alleen op de weg als uw speed-pedelec deze blauwe snorfietskentekenplaat heeft. Ook moet u zich als bestuurder houden aan de regels voor snorfietsen. Hierdoor onderscheidt de speed-pedelec zich praktisch niet van de gewone elektrische fiets.

Vanaf 1 januari 2017 bromfietskenteken

Nieuwe speed-pedelecs (die nog niet eerder aangemeld zijn bij RDW) krijgen vanaf 1 januari 2017 een bromfietskenteken. Dit is het gevolg van nieuwe Europese regels. De speed-pedelecs mogen alleen op de weg met een gele bromfietskentekenplaat. Verder moet u een goedgekeurde bromfietshelm (ECE 22.05-norm) of speed-pedelec-helm (NTA 8776:2016-norm) dragen.

Als bestuurder moet u zich ook houden aan de regels voor bromfietsen. U mag:

 • 45 kilometer per uur op de rijbaan;
 • 30 kilometer per uur op het bromfietspad binnen de bebouwde kom;
 • 40 kilometer per uur op het bromfietspad buiten de bebouwde kom.

De speed-pedelec onderscheidt zich nu van de gewone elektrische fiets vanwege de trapondersteuning. Bij de elektrische fiets stopt de trapondersteuning bij 25 kilometer per uur. Bij de speed-pedelec gaat de trapondersteuning door tot 45 kilometer per uur.

Bestaande speed-pedelecs die nu een snorfietskenteken hebben, krijgen in de eerste helft van 2017 een bromfietskenteken.  Dit zorgt ervoor dat voor alle speed-pedelecs dezelfde regels gelden. Ze mogen dan ook allemaal harder dan 25 kilometer per uur rijden.

Ik heb al een speed-pedelec

Als uw speed-pedelec met blauwe snorfietskentekenplaat bij de RDW is geregistreerd, dan krijgt u in het voorjaar van 2017 een gele bromfietskentekenplaat van de RDW.

Tussen 1 januari en 1 februari 2017 krijgt u eerst een brief van de RDW. Hierin wordt u geïnformeerd over de nieuwe regels en hoe het omwisselen van de blauwe snorfietskentekenplaat naar de gele bromfietskentekenplaat gaat gebeuren.

Nieuwe bromfietskentekenplaat en kentekencard

De RDW stuurt de gele bromfietskentekenplaat en bijbehorende kentekencard apart van elkaar naar u toe. U wordt 3 weken van tevoren geïnformeerd over het moment waarop de gele bromfietskentekenplaat aan u wordt toegestuurd door RDW. U kunt de gele bromfiets kentekenplaat verwachten in de periode tussen 1 mei en 17 juni 2017.

Zolang u met een blauwe snorfietskentekenplaat rijdt, gelden de regels voor snorfietsen.

Kosten omwisselen kenteken

Het omwisselen van de kentekenplaat is kosteloos. Uw rijbewijs AM blijft gewoon geldig met uw nieuwe bromfietskenteken.

Geen bericht ontvangen van de RDW

Heeft u vóór 1 maart 2017 geen brief van de RDW ontvangen, maar u heeft wel een speed-pedelec met blauwe snorfietskentekenplaat? Dan moet u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de RDW.

Als uw speed-pedelec niet is geregistreerd (u heeft dus geen kentekenplaat en –card voor uw speed-pedelec) krijgt u geen brief van de RDW. U moet dan zelf contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de RDW (telefoonnummer:  0900 0739,  10 cent per minuut).

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u vóór 1 juli 2017 een gele bromfietskentekenplaat heeft.

Als uw speed-pedelec een blauw kenteken heeft Wat u moet doen voor omzetten naar geel kenteken

Van 1 januari tot 30 juni 2017

Wacht op de informatiebrief van de RDW over het omwisselen van uw blauwe snorfietskentekenplaat.

Heeft u vóór 1 maart 2017 geen informatiebrief  van RDW ontvangen? Bel dan met het Klant Contact Centrum van de RDW (telefoonnummer: 0900 0739, 10 cent per minuut) om een gele kentekenplaat aan te vragen. Mocht uw speed-pedelec niet geregistreerd staan bij de RDW dan ontvangt u ook geen brief. U moet dan zelf contact opnemen met RDW als u met uw speed-pedelec op de openbare weg wil rijden. Dit mag namelijk alleen als de speed-pedelec is geregistreerd bij RDW en voorzien is van een kentekenplaat.

Zorg voor een goedgekeurde bromfietshelm of speed-pedelec-helm

Zodra u een gele bromfietskentekenplaat heeft moet u een goedgekeurde helm dragen. Een goedgekeurde bromfietshelm heeft een ECE-22.05-norm. Een goedgekeurde speed-pedelec-helm heeft een NTA 8776:2016-norm.

Gegevens doorgeven aan verzekeraar vóór 1 juli

Geef aan uw verzekeraar door dat uw speed-pedelec als bromfiets geregistreerd staat, zodra u de gele bromfietskentekenplaat gemonteerd heeft (dus uiterlijk op 30 juni 2017).

Kentekenplaat omwisselen vóór 1 juli 2017

Monteer de gele bromfietskentekenplaat in plaats van de blauwe snorfietskentekenplaat. Vanaf 1 juli 2017 mag u alleen op de openbare weg met uw speed-pedelec als deze voorzien is van een gele bromfietskentekenplaat.

Blauwe snorfietskentekenplaat terugsturen

Stuur de kentekenplaat naar de RDW. Dit is kosteloos. Uw oude kentekencard kunt u zelf vernietigen.

Ik wil een speed-pedelec kopen

Als u voor 1 januari 2017 een nieuwe speed-pedelec koopt, krijgt deze een blauwe snorfietskentekenplaat. Ook als u voor of na 1 januari 2017 een tweedehands speed-pedelec koopt, kan de speed-pedelec een blauwe snorfietskentekenplaat hebben. Uw speed-pedelec moet dan ook een gele bromfietskentekenplaat krijgen vóór 1 juli 2017. Voor u geldt dan hetzelfde als beschreven onder het kopje ‘Ik heb al een speed-pedelec’.

Na 1 januari 2017 krijgen alle nieuw aangeschafte speed-pedelecs een bromfietskentekenplaat. En gelden de regels voor bromfietsen.

Verkeersregels voor speed-pedelec als bromfiets

Voor speed-pedelecs gelden dezelfde regels als voor bromfietsen. De belangrijkste verkeersregels leest u hierna.

Maximumsnelheid speed-pedelec 

Voor een speed-pedelec gelden de volgende maximumsnelheden:

 • Op de rijbaan 45 km/u;
 • Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom 40 km/u;
 • Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom 30 km/u.

Verder moet u:

 • minimaal 16 jaar zijn;
 • een bromfietsrijbewijs (type AM) hebben;
 • een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) of een goedgekeurde speed-pedelec-helm (norm NTA 8776:2016) dragen. een gele bromfietskentekenplaat achterop uw speed-pedelec hebben;
 • voor uw speed-pedelec een verzekering hebben voor wettelijke aansprakelijkheid (WA);
 • op het fiets/bromfietspad rijden (of op de rijbaan). U mag dus niet op het fietspad rijden;
 • het kentekenbewijs bij u hebben.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brommer

Nieuwe verkeersborden komen er eindelijk

 

Foto: Verjo verkeersleermiddelen

Na vijf keer te zijn uitgesteld is het eindelijk zover: op 1 juli worden veertien nieuwe verkeersborden ingevoerd. Het besluit is inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad.

De oorspronkelijke invoering was gepland op 1 januari 2015. De veertien nieuwe blauwe verkeersborden, allemaal gebodsborden, moeten voor meer duidelijkheid zorgen in sommige verkeerssituaties. Hoewel de nieuwe borden tot 1 juli nog niet rechtsgeldig zijn, hebben sommige gemeenten ze al langs geplaatst, zoals te zien is op foto uit Den Haag.

De nieuwe borden geven onder meer de mogelijkheid tram- en busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven. Momenteel zijn hier algemene verkeersborden voor met op een onderbord de uitzonderingen voor bepaalde categorieën. Ook moeten de borden meer duidelijkheid geven over passeerstroken voor landbouwvoertuigen en uitwijkmogelijkheden bij smalle wegen.

Het doorvoeren van de nieuwe verkeersborden heeft beperkte financiële gevolgen voor de wegbeheerders, meldt minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in het besluit. Omdat deze borden met name zijn bedoeld ter verduidelijking en geen drastische verandering met zich meebrengen, hoeft de bebording niet op stel en sprong te worden aangepast. Wegbeheerders kunnen dus werken met een eigen planning.

Bron: Verkeersnet