Verlichtingsactie Sondervick College

Door middel van deze preventieve actie wordt gewerkt aan de basis van het probleem, door de jeugd bewust te maken van de gevaren van hun defecte fietsverlichting en hen in de gelegenheid te stellen hun fietsverlichting zo nodig te repareren. Het is dan ook gericht op een vergroting van het aantal fietsen dat is uitgerust met een goede en deugdelijke verlichting en een verkleining van het aantal letsel)ongevallen bij deze jeugd tengevolge van geen of ondeugdelijke fietsverlichting.

Doelgroep is de gehele (brom-, snor-) fietsende schooljeugd van het Sondervickcollege te Veldhoven.