Cursus E-bike

Cursus rijden op elektrische fiets

De cursus is reuze interessant voor de mensen die voornemens zijn een elektrische fiets aan te schaffen.

Inhoud cursus

Deelnemers krijgen praktische informatie over de verschillende soorten E-bikes, de verschillende manieren van aandrijving, accu’s en overige zaken waarop gelet moet worden bij de aanschaf. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de verkeersregels. Op een parcours worden allerlei praktijksituaties nagebootst. Deelnemers krijgen advies over veilig verkeersgedrag.

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat

Gratis deelname

Het VMG Fietshuis Veldhoven stelt voor de cursus diverse E-Bikes kosteloos ter beschikking. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De gemeente Veldhoven heeft voor alle deelnemers een verzekering afgesloten. Deelname is wel op eigen risico.

Aanmelden

Belangstellenden voor de E-bikecursus kunnen zich aanmelden via info@veldhovensamenverkeersveilig.nl