Opfriscursus 50+

Wat houdt een opfriscursus precies in? Automobilisten van 50 jaar en ouder kunnen op deze dag onder toezicht van een speciaal opgeleide autorijinstructeur in de eigen auto een rijtest afleggen, waarna de instructeur na afloop van de rit de cursist een aantal praktische tips aan de hand zal doen in een persoonlijk gesprek, mocht dat nodig zijn. Aanwijzingen, die enkel tot doel hebben een deelnemer te helpen om tot een (nog) beter rijgedrag te komen. Daarnaast zal tijdens de cursus ook aandacht worden geschonken aan de verkeerstheorie (m.n. aan de nieuwste verkeersregels), de kwaliteit van de ogen en een gehoortest.

De cursus zal een halve dag in beslag nemen. Dertig personen komen in de ochtend in actie, de andere dertig deelnemers ’s middags. Er kunnen dus maximaal 60 mensen aan de cursus meedoen. De regel die daarbij wordt gehanteerd is: Die eerst komt, eerst maalt!

Geen rij-examen

Wat voor veel mensen erg belangrijk is om te weten: de rijvaardigheidstest tijdens de  opfriscursus is beslist geen rijexamen en heeft dus ook geen enkele consequentie voor het bezit van het rijbewijs.

Het is beslist niet zo, dat iemand zijn of haar rijbewijs kan verliezen. Alles wat een instructeur waarneemt blijft vertrouwelijk tussen hem en de cursist. De rit is enkel bedoeld om automobilisten, die al wat langere tijd hun rijbewijs bezitten, een eerlijk inzicht te geven in hun rijgedrag. In de loop van de jaren kunnen er immers in hun rijstijl onmerkbaar storende foutjes zijn geslopen. Ook is het verkeer sindsdien flink veranderd en drukker geworden. De cursus is een vorm van bijscholing. Alle deelnemers krijgen na afloop een deelnamecertificaat overhandigd.

Men dient verder te weten, dat de organisatie een kleine eigen bijdrage aan de cursisten moet vragen van € 15,00. Zodra men zich heeft aangemeld krijgt de deelnemer een e-mailbevestiging met het verzoek dit bedrag over te maken. Nadat het bedrag betaald is is de inschrijving definitief.

Het is uiteraard duidelijk, dat elke deelnemer in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs B of BE en over een eigen auto dient te beschikken, waarin de rijvaardigheidsrit kan plaatsvinden.

De cursus zal worden gehouden in het in Dorpscentrum d’Ouw School in Oerle. De cursus zal een halve dag in beslag nemen voor de cursisten.

Momenteel is de inschrijving gesloten, u kunt zich op de reservelijst plaatsen

Momenteel is de inschrijving gesloten, u kunt zich op de reservelijst plaatsen. Wij nemen dan contact met u op zodra er weer een opfriscursus wordt georganiseerd.


    *verplicht veld