Disclaimer

Deze website www.veldhovensamenverkeersveilig.nl is eigendom van Stichting Veldhoven Samen Verkeersveilig. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiƫren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciƫel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Veldhoven Samen Verkeersveilig.

Aan deze website heeft Stichting Veldhoven Samen Verkeersveilig veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt dagelijks gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan Stichting Veldhoven Samen Verkeersveilig, als eigenaar van de website www.veldhovensamenverkeersveilig.nl, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

Stichting Veldhoven Samen Verkeersveilig behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Op www.veldhovensamenverkeersveilig.nl/disclaimer/ vind je altijd de meest recente versie.